Yara satte fokus på fremtidens fødevareproduktion ved nyligt afholdt konference

Vores Future Cropping partner, Yara Danmark, har netop sammen med Landhusholdningsselskabet afholdt en spændende konference i Skanderborg med titlen ”Feeding the Future”. Ved konferencen præsenterede Institutleder Svend Christensen fra Institut for Plante – og Miljøvidenskab på Københavns Universitet indlægget ’Can big data feed the world? Future Cropping’. Om den fødevaremæssige udfordring verden står overfor, påpegede institutlederen:

En fordobling af efterspørgslen på fødevarer kræver en fordobling af primærproduktionen i 2050, men også at vi øger udbyttet pr. ha med 2 % om året”

Her introducerede Svend Christensen bl.a. begrebet ”internet-of-machines” (landbrugsmaskiner vil være online / koblet op på internettet), som sammen med satellitter, droner, og sensorer giver adgang til store mængder miljø- og dyrkningstekniske data. Fra disse store datamængder, vil vi i fremtiden, takket være nye databehandlingsmetoder og agronomisk viden, kunne opnå den viden, der skal til for at kunne fordoble primærproduktionen i 2050.

Der var også andre spændende budskaber, der blev præsenteret ved konferencen, nedenfor er et udpluk:

En af indlægsholderne, Theo de Jager, er landmand i flere afrikanske lande, herunder Sydafrika. Han fortalte om den udvikling, som pt. sker i Afrika, bl.a. at der på kontinentet er etableret fem økonomiske blokke med i alt 54 lande. Han kunne også fortælle, at logistik fortsat er et stort problem, fordi det kan være farligt at transportere varer på tværs af visse områder. Samtidig er landmænd fra Sydafrika og Zimbabwe begyndt at etablere landbrugsproduktion i de andre afrikanske lande. Theo de Jager havde nogle spændende vinkler på udvikling af det afrikanske landbrug:
Det tog Afrika 20 år at komme fra trommen til mobiltelefonen, som kommunikationsværktøj – tænk hvis vi kunne se den samme udvikling inden for landbrug
Landbrug i Afrika er en forretning, vi har brug for finansiering – ikke udviklingsbistand
I Afrika er der ikke agerland uden mennesker

Professor Jørgen E. Olesen holdt indlæg om markens afgrøder og carbon footprint. Han konstaterede, at der er mange udfordringer, som skal løses på samme tid:
Det vigtigste er, at vi får højere udbytter pr. input til marken

Flemming Nør fra Landbrug og Fødevarer fortalte om Landbrugs- og Fødevarepakkerne:
Indsatsen for at ’mobbe’ den biologiske produktion ud af Danmark har kostet mellem 2 og 2½ mia. DKK”

Udenrigsminister Kr. Jensen holdt indlæg om ”Verdensmål og fødevareproduktion – Muligheder for erhvervslivet”. Kr. Jensen forventer at:
Afrika vil de næste 50 år blive, hvad Asien har været i de seneste 50 år

Udenrigsministeren havde samtidig tre gode råd vedrørende forretningsmuligheder i Afrika:
Kend jeres marked, hav en langsigtet plan klar, og brug udenrigsministeriet til at få mere viden om lokale forhold og træk på vores netværk

Se mere om konferencen på Yaras hjemmeside: http://www.yara.dk/godning/konference/