Video: På vej mod de førerløse maskiner

Godsejer Hans de Neergaard, Vindumovergaard, Bjerringbro mener, at præcisionsjordbrug netop nu står over for et gennembrud. Satellitter, sensorer og droner betyder, at der nu kan skabes digitale kort, som gør det muligt at overskue store arealer og samtidig behandlede enkelte dele af markerne optimalt.