Video: Er der penge i præcisionsjordbrug?

Bidrager de nye teknologier egentlig til landmandens bundlinie.

Deltagerne i Future Cropping er samlet til workshop på Lolland i november 2018, hvor de er en smut ude af mødelokalerne og kigge nærmere på præcisionsjordbrug i roemarken.

Er marker med data om udbytter og dyrkningsegenskaber mere værd, når de skal sælges eller forpagtes?  Hør, hvad tre erfarne landmænd tænker om økonomien ved præcisionsjordbrug på kort og langt sigt. Bidrager de nye teknologier egentlig til landmandens bundlinie?