Teknologisk Institut vil certificere udstyr til præcisionsjordbrug

Teknologisk Institut vil udvikle testfaciliteter til certificering af præcisionsteknologi til markbruget. Ønsket er at gøre testbanen og muligheden for at certificere højteknologiske produkter til forretning.

Derfor er vi med i Future Cropping
Birgitte Feld Mikkelsen og hendes kolleger skal stå for at udvikle testmetoden i praksis, udføre testen og gennemføre selve certificeringen. Birgitte Feld Mikkelsen og hendes kolleger skal stå for at udvikle testmetoden i praksis, udføre testen og gennemføre selve certificeringen.

Marforsøg er omdrejningspunktet på Center for markforsøg, teknologi & analyse, som er en afdeling i Teknologisk Institut (tidligere AgroTech). Vi arbejder med test og afprøvning baseret på kvalitetsstyring og certificering. Det kan handle om afprøvning af nye midler i markforsøg, miljøteknologier til Teknologilisten eller præcision af markudstyr.

– Den viden og de erfaringer, vi har med kvalitetsstyringssystemer og test og certificering, kan vi bygge videre på, når det handler om at teste udstyr til præcisionslandbrug, fortæller centerchef Birgitte Feld Mikkelsen.

Teknologisk Institut deltager i arbejdspakke 3 – certificering og test – sammen med Agro Business Park og Aarhus Universitet.

Fokusområde

I Future Cropping skal Teknologisk Institut medvirke til at udvikle en ny teknologisk serviceydelse, nemlig en testbane, hvor maskinfabrikanter kan få testet og certificeret præcisionen af deres nye teknologiske udstyr. Teknologisk Instituts rolle er at stå for at gennemføre selve certificeringen af maskiner og teknologi til præcisionsudstyr.

– I planteproduktionen er der en lang tradition for at teste alle nye sorter og hjælpemidler omhyggeligt i markforsøg. Nu ser vi et behov for, at landmændene kan få dokumentation for at maskinel til præcisionsjordbrug rent faktisk lever op til salgsbrochurernes lovprisninger med hensyn til præcision. Det er der vi kommer ind, ved at vi arbejder på at kunne dokumentere og certificere den nye teknologi, siger Birgitte Feld Mikkelsen.

I Future Cropping arbejder vi med at udvikle en kommerciel model for denne testplatform i samarbejde med to partnere: Agro Business Park skal stå for byggeplanlægning og banedesign, og Aarhus Universitet skal udvikle og beskrive nye teststandarder. Vi skal stå for at udvikle testmetoden i praksis, udføre testen og gennemføre selve certificeringen.

Testbanens kunder er de internationale maskinfabrikanter, som ønsker at differentiere sig fra konkurrenterne ved at få et certifikat, som dokumenterer, at deres teknologi arbejder med stor præcision. Det er desuden hensigten at banen skal anvendes til udviklingsforløb og projekter sammen med universiteterne.

Vision for deltagelse i Future Cropping

Målet er at udvikle testfaciliteter til certificering af præcisionsteknologi til markbruget. Teknologisk Institut arbejder lige nu på at udvikle en businesscase, som skal belyse, om testbanen og muligheden for at certificere højteknologiske produkter kan gøres til forretning.

Kort om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut omsætter forskning til forretning gennem videnbaseret rådgivning, teknologiske services og innovation inden for miljø, planter og fødevarer. På Teknologisk Instituts Center for markforsøg, teknologi & analyse er der ansat 16 forsøgsteknikere, projektledere og statistikere, som udvikler, planlægger og gennemfører mark- og teknologiforsøg inklusive statistisk behandling og præsentation af data.

Projektdeltagere

Centerchef Birgitte Feld Mikkelsen
Seniorkonsulent Philipp Trenél
Seniorkonsulent Torben Godsk