SEGES vil bruge Big data i beslutningsstøttesystemer

SEGES vil medvirke til at resultaterne fra Future Cropping kommer i arbejde i landbruget. Big data skal indgå som grundlag for nye beslutningsstøttesystemer, som matcher landmændenes praktiske udfordringer.

Jens Bligaard arbejdet med at udvikle en ny dataplatform, som kan håndtere Big data. Jens Bligaard arbejdet med at udvikle en ny dataplatform, som kan håndtere Big data.
Derfor er vi med i Future Cropping

Vi ser Big data som grundlaget for den næste store bølge i udviklingen af it-beslutningsstøttesystemer til landmænd. SEGES vil medvirke til, at projektets resultater bliver indarbejdet i de it-systemer, landmænd og rådgivere bruger.

Udover projektledelsen ligger SEGES største arbejdsindsats i arbejdspakke 1.

Fokusområde

SEGES udvikler og drifter it-programmer til landmænd og rådgivere. I Future Cropping arbejder vi på at udvikle en dataplatform i skyen, som kan håndtere mange data og anvende dem som grundlag for nye beslutningsstøttesystemer, som giver landmanden mulighed for at optimere produktionen og dermed øge sin indtjening. Vores rolle er at sikre, at systemerne tilpasses praktiske forhold og udvikle en god brugerflade for landmænd og rådgivere, fortæller afdelingschef Jens Bligaard.

Sammen med blandt andet ingeniører fra Aarhus Universitet arbejder SEGES på at udvikle dataplatformen og herunder en såkaldt gateway, så

  • landmændenes markdata (Dansk Markdatabase) kan benyttes som afsæt for styringen af maskinerne, når de kører på markerne
  • data som maskinerne opsamler i marken, kan overføres til bl.a. Dansk Markdatabase
  • alle data fra maskiner, klimastationer, jordbundskort Dansk Markdatabase m.v. kan sammenstilles og benyttes til at finde nye sammenhænge, vi ikke kendte til før. Det er det, man i praksis kalder Big data.

Big data er med andre ord det nye og epokegørende i it-systemer til markbruget. Når klimadata og data fra en meget stor del af danske marker og landbrugsmaskiner sammenstilles, kan det ses som en kæmpe mængde ”forsøgsresultater” fra landmænd i hele Danmark. Den store datamængde giver nye muligheder for at spotte sammenhænge vi ellers aldrig ville opdage. Big data kan for eksempel tænkes at give mere præcis viden om, hvilke ukrudtsbehandlinger, der giver det højeste udbytter afhængig af jordtype, vejrforhold, forventet udbytte og bedriftens sædskifte.

 En vigtig del af dataplatformen, der skal opbygges, er en såkaldt data gateway, som på sigt vil kunne modtage data fra John Deere, AGCO, Claas, Trimble mfl.  og oversætte dem til et fælles sprog. Dermed kan landmandens maskiner udveksle data, også maskiner med forskellige farver.

 Vision for deltagelse i Future Cropping

SEGES vil medvirke til at projektet har jordforbindelse, og at resultaterne kommer i arbejde i landbruget. Også efter projektperioden. Big data skal indgå som grundlag for nye beslutningsstøttesystemer, som matcher landmændenes praktiske udfordringer. Systemet udvikles til danske landmænd, men det udformes, så andre lande på sigt kan koble systemet til deres markdatabaser.

Kort om SEGES

SEGES udvikler og formidler ny viden om landbrugsrelaterede emner og sælger specialiserede konsulentydelser, programmer og andre produkter. SEGES har et tæt samarbejde de 30 lokale rådgivningsvirksomheder, men også med forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden. I alt er der 650 ansatte, hvoraf hovedparten arbejder i Agro Food Park i Skejby.

Projektdeltagere

Afdelingschef Jens Bligaard

IT seniorkonsulent Mike Jørgensen

IT seniorkonsulent Ole Juhl

IT-udvikler Mads Nielsen

IT-udvikler Troels Agerbo.