Se topresultater i Future Cropping

Se videoerne, hvor otte arbejdspakkeledere fortæller om de vigtigste af partnerskabets mange resultater.

Hør dem blandt andet fortælle om:

  • Landmanden kan sidde i traktoren og få leveret onlinedata fra marken
  • Vi kan fjerne skyer fra satellitbilleder
  • Vi har opnået større forståelse af dårligt drænede jorde
  • Vi har udviklet metoder til test af præcisionsmaskiner
  • Vi har udviklet maskiner, som kan placere frø i rigtig dybde
  • Vi har udviklet en fosforsensor
  • Landmanden kan nu sprøjte tidsler ud fra dronekort
  • Landmanden kan ud fra satellitbilleder estimere protein og kvalitet af korn inden høst
  • Jordens redoxgrænse kan måles med en probe.
Videoer om Future Cropping Videoer om Future Cropping

Se videoerne med arbejdspakkelederne og andre videoer om Future Cropping