Se topresultater i Future Cropping

Se videoerne, hvor otte arbejdspakkeledere fortæller om de vigtigste af partnerskabets mange resultater.

Hør dem blandt andet fortælle om:

  • Landmanden kan sidde i traktoren og få leveret onlinedata fra marken
  • Vi kan fjerne skyer fra satellitbilleder
  • Vi har opnået større forståelse af dårligt drænede jorde
  • Vi har udviklet metoder til test af præcisionsmaskiner
  • Vi har udviklet maskiner, som kan placere frø i rigtig dybde
  • Vi har udviklet en fosforsensor
  • Landmanden kan nu sprøjte tidsler ud fra dronekort
  • Landmanden kan ud fra satellitbilleder estimere protein og kvalitet af korn inden høst
  • Jordens redoxgrænse kan måles med en probe.
Videoer om Future Cropping Videoer om Future Cropping

Se videoerne med arbejdspakkelederne og andre videoer om Future Cropping

 

 

 

 

 

 

 

(Vi mangler at optage en video fra AP6 om mikrobielle okkulanter)