Resultater fra AP 9 – Differentieret kvælstofregulering og drænfilterteknologi

Har udviklet en probe, som kan fastlægge redoxgrænsen, designet minivådområder med træflis og arbejder med at kunne “se”, hvor drænrørerne ligger.

Bo Vangsø Iversen, Aarhus Universitet fortæller om resultaterne i arbejdspakke 9.