Resultater fra AP 7: Afgrødemonitering og plantebeskyttelse

Pletsprøjtning mod fx græs og tidsler er nu muligt. Og metoderne belaster ikke landmandens økonomi.

Jesper RasmussenKøbenhavns Universitet fortæller om resultater i arbejdspakke 7.