Resultater fra AP 5 – Intelligent og bæredygtig gødskning

Har udviklet mere præcis gødningsspreder, en fosforsensor og udstyr til måling af jordens kvalitet.  Har desuden medvirket til at sætte skub i pilotprojektordningen, hvor landmænd implementerer præcisionsjordbrug.

René Gislum, Aarhus Universitet fortæller om resultater i arbejdspakke 5.