Resultater fra AP 4 – Intelligent jordbearbejdning og afgrødeetablering

Om værdien af at kunne placere frøene i den rigtig dybde, om vigtigheden af ensartet såbed for at undgå  udvaskning af pesticider og om at gøre mekanisk ukrudtsbekæmpelse rentabel ved kun at behandle marken, hvor der behov.

Ole Green, AGROINTELLI fortæller om resultater fra arbejdspakke 4.