Resultater fra AP 2 – Effektvurdering

Er blevet bedre til at modellere dårligt drænende jorde og har fundet nye metoder til at udpege disse jorde i praksis.  Udviklet beslutningsgrundlag for kvælstoftilførsel, som på en gang optimerer udbyttet og minimerer udvaskningen.

Merete Styczen, Københavns Universitet fortæller om resultater fra arbejdspakke 2.