Rambøll udvikler metode til kortlægning af dræn

Rambøll arbejder med et 3D-georadarsystem, som kan ’kigge” ned til et par meters dybde og ’se’ hulrum og gravespor.

Jørgen Ringgaard fra Rambøll ønsker at udvikle en effektiv metode til at kortlægge drænrør i marken. Jørgen Ringgaard fra Rambøll ønsker at udvikle en effektiv metode til at kortlægge drænrør i marken.
Derfor deltager Rambøll i Future Cropping

Rambøll arbejder med 3D-georadar til mange formål. Et af anvendelsesområderne er kortlægning af dræn i marker, men inden metoden er færdig, så skal der skaffes mere viden om, hvor den bedst kan bruges. En række forhold er afgørende for, om det er muligt at lokalisere drænrør. Den vigtigste parameter er lerindholdet i jorden, men blandt andet også årstiden og fugtindholdet påvirker kortlægningen af dræn. Endelig skal metoden gøres mere effektiv i forhold til, hvor mange kørsler over marker der skal til for at finde alle dræn.

Rambøll deltager i arbejdspakke 9.

Fokusområde

Det 3D-georadarsystem, som Rambøll arbejder med, kan ’kigge” ned til et par meters dybde under jorden med få centimeters opløsning. Radaren virker ved at ’se’ hulrum og gravespor under jorden. Viden om, hvor drænene ligger i marken er vigtig for at kunne forudsige, hvor meget næringsstof, der løber ud i vandmiljøet via drænledningerne, hvilket er en af opgaverne i arbejdspakke 9. Rambøll giver på denne måde input til de modeller, som bruges til at beregne vandtransport og næringsstofudvaskning.

Vision for deltagelse i Future Cropping

Rambøll ønsker at udvikle en effektiv metode til at kortlægge drænrør i marken. Drænrør er ofte af en anseelig alder, og landmænd er ofte i tvivl om, hvor præcis drænledninger ligger i marken.

Kort om Rambøll

Rambøll Gruppen har 300 kontorer i 35 lande og beskæftiger 13.000 medarbejdere, heraf ca. 3.100 medarbejdere i Danmark. Rambøll leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for blandt andet miljøområdet.

Projektdeltagere:

Elektroniktekniker Jørgen Ringgaard