Projektdeltagere

Her er partnere og deltagere i Future Cropping.

Styregruppe

 
Partner Efternavn Fornavn
Formand
Høegh
Henrik
Agro Intelligence
Green
Ole
Yara Gødning Danmark A/S
Nielsen
Mogens
Novozymes A/S
Petersen
Svend Kaj
Orbicon A/S
Skovgaard
Henrik
Ejlskov A/S
Ejlskov
Palle
Agro Business Park
Horsholt Jensen
Lars
Aarhus Universitet
Kristensen
Erik S.
Københavns Universitet
Christensen
Svend
Teknologisk Institut
Aaslyng
Jesper M.
Agro Business Park
Jensen
Lars Horsholt
SEGES A/S
Ravn
Ivar
SEGES A/S
Madsen
Kathrine Hauge
     

Andre partnere og deltagere

Partner Efternavn Fornavn
GEUS
Højberg
Anker Lajer
Rambøll
Ringgaard
Jørgen
Foss
Nikolajsen
Thomas
Agrointelligence
Scovil
Alea Louise
SEGES
Thierry
Anna Marie
SEGES
Jensen
Mette Langgaard
SEGES
Pedersen
Bodil
     

Arbejdspakke 1 – Dataplatform 

Partner Efternavn Fornavn
SEGES
Bligaard
Jens
Aarhus Universitet
Jacobsen
Rune H.
Aarhus Universitet
Assent
Ira
Aarhus Universitet
Toftegaard
Thomas Skjødeberg
Københavns Universitet
Vaz Salles
Marcos António
SEGES
Nielsen
Jesper Riber
SEGES
Jørgensen
Mike
AU-ENG
Høxbroe Jeppesen
Jacob
     

Arbejdspakke 2 – Effektvurdering

Partner Efternavn Fornavn
Københavns Universitet
Jensen
Kasper  (ph.d. studerende)
Københavns Universitet
Hansen
Søren (Prof)
Københavns Universitet
Styczen
Merete (Prof)
Københavns Universitet
Abrahamsen
Per  (Datalog)
Københavns Universitet
Petersen
Carsten T.  (Lektor)
Københavns Universitet
Kurt Nielsen
Kurt
Københavns Universitet
Pedersen
Søren Marcus
Københavns Universitet
Franco de los Ríos
Camilo
     

Arbejdspakke 3 – Certificering og test

Partner Efternavn Fornavn
Aarhus Universitet
Nørremark
Michael
Agro Business Par
Horsholt Jensen
Lars
Agro Business Park
Skov Jensen
Anne-Louise
Teknologisk Institut
Mikkelsen
Birgitte Feld
     

Arbejdspakke 4 – Intelligent jordbearbejdning og afgrødeetablering

Partner Efternavn Fornavn
Agro Intelligence
Green
Ole
Agro Intelligence
Nielsen
Søren Kirkegaard
Aarhus Universitet
Lamandé
Mathieu
Aarhus Universitet
Sørensen
Claus Aage Grøn
Københavns Universitet
Petersen
Carsten
SEGES
Nielsen
Janne Aalborg
Aarhus Universitet
Obour
Peter Bilson
Aarhus Universitet
Munkholm
Lars Juhl
     

Arbejdspakke 5 – Intelligent og bæredygtig gødskning

Partner Efternavn Fornavn
SEGES A/S
Knudsen
Leif
SEGES A/S
Hørfarter
Rita
Yara
Ulnitz
Jesper
Yara
Jasper
Joerg
Københavns Universitet
Husted
Søren
Københavns Universitet
Carstensen
Andreas
FOSS
Nikolajsen
Thomas
Agrointelligence
Green
Ole
Aarhus Universitet
Knadel
Maria
Aarhus Universitet
Gislum
René
     

Arbejdspakke 6 – Mikrobielle inokulanter 

Partner Efternavn Fornavn
Københavns Universitet
Nybroe
Ole
Novozymes A/S
Petersen
Svend Kaj
Novozymes A/S
Kjær
Jeanne
Københavns Universitet
Jensen
Lars Stoumann
Novozymes A/S
Nunes
Ines Marques
Novozymes A/S
Borchert
Martin Bor
Københavns Universitet
Bonnichsen
Lise
Københavns Universitet
Hansen
Veronika
     

Arbejdspakke 7 – afgrødemonitering og plantebeskyttelse

Partner Efternavn Fornavn
Københavns Universitet
Rasmussen
Jesper
Agrointelligence
Green
Ole
Aarhus Universitet
Jørgensen
Rasmus Nyholm
SEGES
Jensen
Jens Erik
Københavns Universitet
Christensen
Svend
     

Arbejdspakke 8 – Intelligent høst

Partner Efternavn Fornavn
Aarhus Universitet
Sørensen
Claus Aage Grøn
Aarhus Universitet
Bochtis
Dionysis
Agrointelligence
Edwards
Gareth
Aarhus Universitet
Jørgensen
Johannes Ravn
     

Arbejdspakke 9 – Differentieret kvælstofregulering og drænfilterteknologi

Partner Efternavn Fornavn
Aarhus Universitet, Agroøko.
Iversen
Bo Vangsø
Aarhus Universitet, Agroøko.
Varvaris
Ioannis
GEUS
Højbjerg
Anker Lajer
GEUS
Stisen
Simon
Rambøll
Ringgaard
Jørgen
Orbicon
Skovgaard
Henrik
Ejlskov
Nebel
Lars Nicolai
SEGES
Knudsen
Leif
Orbicon
Moeslund
Bjarne