Partnere

Læs om partnerne i projektet.

Jørgen Ringgaard fra Rambøll ønsker at udvikle en effektiv metode til at kortlægge drænrør i marken.

Rambøll

Rambøll arbejder med et 3D-georadarsystem, som kan ’kigge” ned til et par meters dybde og ’se’ hulrum og gravespor.

Læs mere

Thomas Toftegaard_red

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har mange aktiviteter i Future Cropping. Nye teknologier vil kunne gøre en drastisk forskel for landmænd, men også spillerne omkring landbruget.

Læs mere

FOSS har udviklet en ny måde at lave teksturanalyse på.

FOSS

FOSS stiller et nyt instrument til teksturanalyser til rådighed for projektet. Virksomheden er interesseret i at vide, om informationer om jordens sammensætning rundt i marken kan øge landmændenes udbytter.

Læs mere

LisbethHolten4_red

Københavns Universitet

Københavns Universitet har mange aktiviteter i Future Cropping. Visionen er at levere viden til den målrettede regulering.

Læs mere

Novozymes_blp_kort

NovoZymes

NovoZymes leder efter naturligt forekommende jordbakterier og svampe, som kan øge planternes optagelse af næringsstoffer fra jorden.

Læs mere

Anker Lajer Højberg; GEUS

GEUS

GEUS vil skabe et mere præcist grundlag for den målrettede indsats. GEUS opbygger dels en database, som skal bidrage med mere præcis viden om redoxforhold i danske jorde, dels en model for afstrømning via dræn.

Læs mere

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut vil udvikle testfaciliteter til certificering af præcisionsteknologi til markbruget. Ønsket er at gøre testbanen og muligheden for at certificere højteknologiske produkter til forretning.

Læs mere

Img_5870

Agro Business Park

Agro Business Park har planer om at bygge en testbane til afprøvning, udvikling og certificering af maskiner og teknologi til præcisionsjordbrug.

Læs mere

FC_partner_Agro_Intelligence

Agro Intelligence

Agro Intelligence udvikler avancerede løsninger til landbrugsmaskiner, herunder præcisionsjordbrug. Den grundlæggende tanke er, at maskinerne skal opsamle og udnytte data.

Læs mere

IMG_5506

Yara

Yara-sensoren skal sikre, at hver ’plet’ bliver tildelt den optimale mængde kvælstof. Målsætningen er, at det med algoritmen i sensoren er muligt at tildele kvælstof på afgrødens N-optimum i alle dele af marken, uden at kvælstofudvaskningen stiger markant.

Læs mere

FC_partner_Obicon_profil

Orbicon

Orbicon arbejder på at udvikle matriceanlæg.  Princippet er at drænvandet ledes gennem et filtermateriale af f.eks. træflis, hvor mikroorganismer kan omsætte eller binde næringsstoffer.

Læs mere

Bjørn Hjortshøj Andersen og Palle Ejlskov arbejdet på at udvikle en sonde, som kan måle redoxpotentialet i jorden.

Ejlskov

Ejlskov vil udvikle en sonde, som kan måle jordens redoxpotentiale. Målingerne giver dokumentation for, hvor udsat jorden er for kvælstofudvaskning.

Læs mere

SEGES

SEGES vil medvirke til at resultaterne fra Future Cropping kommer i arbejde i landbruget. Big data skal indgå som grundlag for nye beslutningsstøttesystemer, som matcher landmændenes praktiske udfordringer.

Læs mere