NovoZymes vil udnytte næringsstofferne bedre

NovoZymes leder efter naturligt forekommende jordbakterier og svampe, som kan øge planternes optagelse af næringsstoffer fra jorden.

Novozymes har fokus på at øge afgrødens udnyttelse af nærings-stoffer i jorden. Novozymes har fokus på at øge afgrødens udnyttelse af nærings-stoffer i jorden.
Derfor deltager Novozymes i Future Cropping

Partnerskabet har anvendelse af nye teknologier og værktøjer til landbrug på dagsordenen, og her skal mikroberne med for at finde den mest optimale løsning.
Mikrober i form af nitrogen-fikserende bakterier til bælgplanter har længe været vidt udbredte som frø-bejsemiddel. Inden for de seneste tiår har videnskabelige landvindinger afdækket betydningen af mikrober generelt for plantevækst og sundhed, og alle større AgChem virksomheder har investeret kraftigt i området. Markedet for mikrobielle inokulanter er mest veludviklet i USA og Latinamerika, men potentialet i Europa er stort på grund af restriktiv gødnings- og pesticidregulering.

Novozymes deltager i arbejdspakke 6: Mikrobielle inokulanter

Fokusområde

Novozymes har fokus på udvalgte pipelineprodukter, som øger afgrødens udnyttelse af næringsstoffer i jorden. Produkterne er naturligt forekommende jordbakterier og svampe. I projektet undersøges deres interaktion med afgrøden og med de øvrige mikrober i og omkring planten.

Vision for at deltage i Future Cropping

Novozymes’ og BioAg Alliancens Europæiske forretning er i dag fokuseret på mikroorganismer til majs og soja, mens forretningen for blandt andet hvede forventes at vokse kraftigt. Ved at samarbejde med de mange fagligheder, som deltager i Future Cropping, vil det på sigt være muligt at optimere udnyttelsen af de mikrobielle produkter i forhold til lokale jordbundsforhold og klima i det samlede dyrkningssystem. I BioAg Alliance arbejder man med den langsigtede vision, at det skal blive muligt at forudsige udbyttefremgangen for ethvert mikrobielt produkt ethvert sted i verden.

Om Novozymes

Novozymes er en global virksomhed med mere end 6.000 ansatte. Inden for det mikrobielle område er der pt. ansat ca. 175 medarbejdere, hvoraf de fleste arbejder for Novozymes i USA, Canada og Latinamerika. Forventningen er, at BioAg Alliancens mikrobielle inokulanter i 2025 vil blive brugt på et areal svarende til halvdelen af det amerikanske landbrugsareal.

Projektdeltagere fra Novozymes
Kemiingeniør, Jeanne Kjær
Mikrobiolog Svend Kaj Petersen
Postdoc.Inês Marques Nunes
Projektleder Marie Allesen-Holm
Mikrobiolog Martin Borchert