Legepladsen er klar

Projektdeltagerne i Future Cropping har masser af ideer og visioner til ny teknologi. Og nu har de også to marker a 20 ha, hvor de kan afprøve ideerne i praksis.DSC04079

– Vi har haft flere arealer i kikkerten og er endt med at vælge en mark ved Bjerringbro og en anden ved Kalundborg. Arealerne udmærker sig ved at rumme stor jordbundsvariation, så der virkelig er noget at hente ved at kunne behandle den enkelte ”plet” optimalt. Desuden gik vi efter, at markerne skulle ligge i henholdsvis et nedbørsfattigt i et nedbørsrigt område, fortæller Kathrine Hauge Madsen, projektleder i Future Cropping.

I de første måneder af 2016 foretages en række indsamlinger af data fra markerne. Det handler blandt andet om at få kortlagt tekstur, jordbundstal, dræn, topografi, klima og meget andet.

Og snart vil de første projektdeltagere være i gang på legepladsen.  Det bliver blandt andet et forsøg med gødskning efter Yara-sensor, overflyvning med drone og test af en sonde, som kan måle redoxpotentialet i forskellige punkter på arealerne.

Læs mere om demonstrationsmarkerne