Kvælstof-tildelingskort til 7.000 danske marker med vinterraps

Det var et skridt ind i fagre nye verden, da SEGES sidst i februar 2017 tilbød landmændene gratis kort til gradueret gødskning med kvælstof til 7.000 marker med vinterraps.

Skærmdump som viser et eksempel på en rapsmark med forslag til gradueret tilførsel. Der foreslås en gradueret tilførsel på mellem ca. 70 og ca. 115 kg N pr. ha.

Ny teknik og satellitdata fra Sentinel2 gør det nu muligt at udarbejde tildelingskort til mange marker på én gang. Satellitmålinger af afgrødemassen er optaget i efteråret 2016, og de nye tildelingskort sigter på den første tildeling af kvælstof til vinterraps for 7.000 marker. Beregning af kvælstoftilførslen bygger på forsøg og undersøgelser i landsforsøg og udenlandsk forskning.

SEGES har for lavet et udtræk af alle marker med vinterraps, som er optegnet i Mark Online, og det er landmænd med disse marker, som nu får glæde af kortene. Landmændene får adgang til tildelingskort for deres egne rapsmarker, når de logger ind på landmandsportalen Landmand.dk. Data kan herfra downloades på en USB-stick og indlæses i traktorens terminal.

SEGES har udarbejdet en oversigt over danske, engelske og tyske modeller for tilførsel af kvælstof til vinterraps. Den tyske model ligger bl.a. til grund for modellen bag de nye danske tildelingskort. Oversigten kan læses i artiklen: Europæiske modeller til fastsættelse af kvælstoftilførsel til vinterraps om foråret.

Kontakt specialkonsulent  Rita Hørfarter, rih@seges.dk  for yderligere oplysninger.

Rita from SEGES on Vimeo.