Kend dit kornudbytte og proteinindhold inden høst

Landmændene kan i dag udarbejde udbyttekort, mens mejetærskeren fylder korn i tanken. Forskerne arbejder på at få tilsvarende kort for halmudbytte og proteinindhold. De leder også efter metoder til at udarbejde kortene i god tid, inden mejetærskeren kører ind i marken.

Her har mejetærskeren kørt ved høst. I arbejdspakke 8 arbejdes der dels med at indsamle data under høst, dels at forudsige mængde og kvalitet inden høst. Her har mejetærskeren kørt ved høst. I arbejdspakke 8 arbejdes der dels med at indsamle data under høst, dels at forudsige mængde og kvalitet inden høst.

Høstudbytte og proteinindhold i kernen er data, man normalt først kender, når afgrøden er fjernet fra marken. I Future Cropping undersøger seniorforsker Claus Aage Grøn Sørensen, AU og holdet bag arbejdspakke 8, om det er muligt at skaffe disse data, mens afgrøden står på marken. Målet er at kunne levere kort over variationerne i udbytte, halmmængde og proteinindhold.

Værdi af udbyttekort

Forskerne arbejder på at forudsige kerneudbyttet ud fra satellitmålinger, mens kornet står på marken. Billeder optages på forskellige tidspunkter i vækstperioden og analyseres for at finde sammenhænge.

En af disse sammenhænge, der kigges på, er at analysere satellitkort med henblik på at finde sammenhænge med proteinindholdet. Det vil have store perspektiver, hvis det bliver muligt at udarbejde et kort over proteinindhold i marker inden høst.

– I stedet for at blande alt kornet sammen til en gennemsnitsvare, får landmanden mulighed for at dele marken op, således høsten kan ske i områder med henholdsvis et højt og et lavt proteinindhold hver for sig. Det kan for eksempel være relevant, hvis landmanden skal opnå en høj kvalitet til brødhvede, fortæller Claus G. Sørensen og fortsætter:

– Men det handler også om at give landmanden en viden, så den daglige planlægning af høsten kan ske mest optimalt. For eksempel kan landmanden vælge at høste områder inden for marken og marker med afgrøder med højeste værdi først, så han får den gode kvalitetsmæssige bedste høst sikkert i hus.

I arbejdspakke 8 – intelligent høst – arbejdes der med udvikling af løsninger indenfor sporbarhed, optimal høstlogistik og kvalitetsopdeling af de høstede afgrøder. Deltagere: Agro Intelligence, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.