Hvad tænker de unge om præcisionsjordbrug?

Mød tre unge og hør deres syn på fremtidens præcisionslandbrug. De har netop fået præsenteret de nyeste tendenser på demodag for præcisionsjordbrug den 9. oktober 2019 på Vindumovergaard.

Arrangementet var et tilløbsstykke. Deltageren fik introduktion til alt det nyeste fx dataflow, test af maskiner og præcisionsudstyr, udarbejdelse af tildelingskort, transport af næringsstoffer i rodzonen, redoxproben og minivådområder.

Dagen var arrangeret af Future Cropping.