Future Cropping i fagmagasinet Mark

Siden november 2017 har landmænd og rådgivere kunnet læse artikler om nye teknologier og løsninger, som udvikles i Future Cropping partnerskabet. Future Cropping er et innovationspartnerskab som får tilskud fra Innovationsfonden og Promilleafgiftsfonden. Indsatsen i Future Cropping skal gøre det nemmere at være landmand samtidig med, at en mere optimal dyrkning skal tilgodese både bundlinjen og miljøet.

Læs mere i introduktionsartiklen fra fagmagasinet mark december 2017 s. 34-35.