FOSS bidrager med ny metode til teksturanalyser

FOSS stiller et nyt instrument til teksturanalyser til rådighed for projektet. Virksomheden er interesseret i at vide, om informationer om jordens sammensætning rundt i marken kan øge landmændenes udbytter.

Derfor deltager FOSS
FOSS har udviklet en ny måde at lave teksturanalyse på. Projektleder Thomas Nikolajsen søger viden om teksturanalysens værdi.

Vi har valgt at deltage i projektet for at udvide vores netværk og få indsigt i, hvordan vores instrument til måling af jordtekstur kan anvendes i jordbruget. Vi lever af at producere instrumenter, men har ikke specialviden om planteproduktion.

FOSS deltager i arbejdspakke 5 – Intelligent og bæredygtig gødskning.

Fokusområde

FOSS har netop udviklet et instrument, som med infrarød spektroskopi kan måle jordens fysiske egenskaber, det vil sige tekstur (andelen af sand, silt, ler og organisk stof) og kulstofindhold.

Instrumentet stilles til rådighed for Future Cropping-projektet og skal bruges til at analysere jordprøver på demonstrationsarealerne. Traditionelle teksturanalyser er ret dyre, men ved at bruge FOSS’ instrument kan laboratorieudgiften stort set spares.  Det gør det muligt at udtage og analysere tusindvis af jordprøver og derved kan man få et ret præcist billede af jordens beskaffenhed rundt i markerne. Instrumentet får i projektperioden til huse på Flakkebjerg.

Vision for at deltage i Future Cropping

Future Cropping kan være med til at dokumentere, om det betaler sig for landmanden at kende teksturen rundt i marken, så han for eksempel kan tildele gødningen mere præcist. Vi vil gerne lave forretning ud af instrumentet, men har brug for at kunne dokumentere nytten af teksturanalyser og få mere viden om, hvad der kan få landmanden til at få lavet teksturanalyser.

Om FOSS

FOSS producer instrumenter til måling og kontrol af fødevarekvalitet til det globale marked. Virksomheden har hovedkontor i Hillerød, og udvikling og produktion foregår både i Danmark og Kina. Virksomheden har 3.000 ansatte.

Projektdeltagere:

Projektleder Thomas Nikolajsen