Demodag om præcisionsjordbrug den 13. juni

Drone, robot og intelligente redskaber til marken? Se den nyeste teknologi til demodag om præcisionsjordbrug.

Future Cropping partnerskabet inviterer til demonstration på demoarealet ved Kalundborg, hvor projektets foreløbige resultater præsenteres i marken.

Projektets resultater spænder over ny teknologi fra kortlægningsmetoder med drone, robot og ATV og til udviklingen af dataplatformen til at bruge algoritmer til præcisionsjordbrug.

Tid og sted
13. juni 2019, kl. 11.00-16.30

Rasmus Eriksen
Sigridshøj
Melbygade 7
4400 Kalundborg

Det er gratis at deltage. Tilmelding