Agro Business Park vil bygge en testbane

Agro Business Park har planer om at bygge en testbane til afprøvning, udvikling og certificering af maskiner og teknologi til præcisionsjordbrug.

Derfor er vi med i Future Cropping
Lars Horsholt Jensen fortæller, at maskin- og redskabsvirksomheder, viser stor interesse for platformen Lars Horsholt Jensen fortæller, at maskin- og redskabsvirksomheder viser stor interesse for testbanen.

Præcisionsjordbrug er et spændende vækstområde, der ligger inden for de rammer, som Agro Business Park arbejder indenfor, og vi har gennem flere år talt om at skabe et udviklings- og testmiljø for maskiner. Future Cropping giver os muligheden for at udvikle ideen til et kommercielt produkt sammen med Aarhus Universitet og Teknologisk Institut (AgroTech).

Agro Business Park deltager i arbejdspakke 3 – certificering og test – sammen med Teknologisk Institut og Aarhus Universitet.

Fokusområde

Vi har planer om at bygge en testbane ved Agro Business Park, som ligger ved Forskningscenter Foulum, til afprøvning, udvikling og certificering af maskiner og teknologi til præcisionsjordbrug.

Testbanen kan – groft sagt – sammenlignes med et køreteknisk anlæg med fem forskellige baner:

  1. En vibrationsbane. Her måles, hvordan autostyring og præcision præsterer, når maskinen ryster.
  2. En bane til test af gps-modtagere. Her køres gps-modtageren rundt i et veldefineret spor på selvkørende vogne på et skinneanlæg, som snor sig i veldefineret mønster, der er defineret ved en ISO-standard. På banen måles GPS-modtagerens præcision under nordeuropæiske forhold. På sigt kan systemet udbygges, så der kan simulereres kørsler i andre dele af verden.
  3. Banen ”round and round” har til hensigt at teste holdbarheden af maskiner og redskaber. Maskinen påmonteres en metalarm på en maskine, som sikrer at maskinen kører rundt og rundt. Denne bane har ikke specifikt fokus på præcisionsjordbrug, men er en efterspurgt ydelse, som mange maskinfabrikanter benytter.
  4. Autostyringsbanen tester autostyringens performance hen over bump og forhindringer. Man kan også teste redskabsdynamik- og præcision, for eksempel sprøjtebommens evne til at falder til ro efter at være kørt over et bump.
  5. Precision application track er stadig under udvikling, men har fokus på tildelingspræcision, f.eks. hvor præcist maskiner kan dosere på marker med kiler eller sving. Dette er særdeles relevant i forhold til præcisionslandbrug f.eks. at undgå overlap/emissioner ved tilførsel af gødning eller plantebeskyttelse.

Banerne har et fast underlag, så testene kan gentages under samme forhold, kontrolleres og dermed certificeres. En del af testene udføres med laserstyret måleudstyr, som kan ”se” sensorer på maskinerne og måle deres placering med en nøjagtighed på 2 mm.

I Future Cropping arbejder vi med at udvikle en kommerciel model for denne testplatform i samarbejde mellem særligt 3 partnere: Agro Business Park A/S, der står for byggeplanlægning og banedesign, Aarhus Universitet, der udvikler og beskriver nye teststandarder, og Teknologisk Institut der udarbejder serviceplatform og selve certificeringen.

Blandt andet igennem Future Cropping har vi et glimrende forum for dialog med maskin- og redskabsvirksomheder, der har vist stor interesse for platformen. Der findes ikke en lignende samlet test- og udviklingsplatform i Europa eller på verdensplan dedikeret til præcisionslandbrug.

Vision for deltagelse i Future Cropping

Vi tror, at maskinfabrikanter vil vælge at få deres udstyr certificeret for at kunne differentiere sig og dermed opnå en konkurrencefordel. Når de første har fået deres udstyr certificeret, vil det blive et krav til andre virksomheder, at de kan dokumentere præcisionen.

Kort om Agro Business Park

Agro Business Park A/S er en klynge- og managementorganisation med innovations-, inkubations- og investeringsaktiviteter på både nationalt og internationalt plan. Vi har fokus på at understøtte innovationsprocesser, iværksætteri, netværk, kommercialisering og forretningsudvikling i den biobaserede økonomi. Vi har hovedkontor i Foulum og yderligere kontorer i Skejby, Årslev og København.

Projektdeltagere

Projektchef Lars Horsholt Jensen

Projektleder Anne-Louise Skov Jensen