ADAS ser ny rolle i landbrugsvidenskaben til præcisionslandmænd

Af Kathrine Hauge Madsen og Bodil Pedersen, oversat af Kirstine Dahlgaard, SEGES

Hos ADAS (tidligere kendt som ’Agricultural Development and Advisory Service’) mødtes vi med lederen af ’Crop Performance’, Roger Sylvester-Bradley og seniorforsker Daniel Kindred i Boxworth tæt på Cambridge d. 30. maj 2017. R. Sylvester-Bradley er velkendt i Danmark på grund af sit arbejde i ’Yield-Enhancement-netværket’. Dan Kindred har en bagrund inden for forskning i næringsstoffer og har de sidste syv år været dybt involveret i forskning og innovation af præcisionsjordbrug gennem Auto-N-projektet.

Historien om ADAS og finansiering i Storbritannien

Da Roger Sylvester-Bradley som ung forsker startede i ADAS, var organisationen finansieret af staten og havde omkring 5000 medarbejdere. I 1997 blev ADAS privatiseret og har nu 500 medarbejdere, hvoraf 100-250 arbejder med landbrug. Som Roger Sylvester-Bradley forklarer: ”Britisk landbrug udgør mindre end 1 % af BNP’en og er derfor under de fleste politikeres radarer”. ADAS fungerer nu som en forsknings- og konsulentvirksomhed på kontrakt med virksomheder og innovative projekter finansieret af AHDB eller Innovate.

Ny rolle til præcisionslandmænd i landbrugsvidenskaben

Som R. Sylvester-Bradley forklarer: ”Udvikling og innovation inden for landbruget kan nu udføres som en fælles indsats mellem landmænd og forskere”. Det betyder, at den traditionelle tankegang, hvor forskeren står for nye teknologier og løsninger, som så senere anvendes af landmanden, delvist er på tilbagetog inden for præcisionsjordbrug. Som R. Sylvester-Bradley videre forklarer: ”De bedste landmænd er bedre til landbrug end forskere, og de har også gode ideer. Den bedste fremgangsmåde er individuel for landmanden, og derfor skulle landmanden ideelt set udvikle og afprøve egne metoder baseret på egne ideer. Digitaliseringen gør det muligt at skabe innovation gennem denne mere landmandsorienterede tilgang. Landmændenes ideer skal dog stadig testes af forskeren, inden de implementeres i en stor størrelsesorden.

 

DAN KINDRED (TIL VENSTRE) OG ROGER SYLVESTER-BRADLEY (TIL HØJRE) ARBEJDER SAMMEN MED PRÆCISIONSLANDMÆND FOR AT HJÆLPE DEM MED AT AFPRØVE DERES EGNE IDEER OG INNOVATIONER. DE TO ADAS-FORSKERE OG LANDMAND JAMES ROBINSON FRA MEASURES FARM I CAMBRIGDESHIRE INSPICERER ET MARKFORSØG MED P-GØDNING.

 

Selv med anvendelsen af præcisionsjordbrug ser vi store variationer af udbyttet i marken

En af Daniel Kindreds observationer fra sine forskellige projekter med præcisionsjordbrug er, at vi stadig ikke kan forklare variationerne i udbyttet; ”(…) selv når der er gjort rede for N-tilførslen etc., ser vi stadig udbyttevariationer hen over marken på 3-4 t pr. hektar, så at ramme den rigtige N-tilførsel gør ikke meget for forbedre ensartetheden”. Så ”(…) hvad forklarer egentligt variationen?” Dan Kindred overvejer, om vi har overspillet effekten i udbytte af gradueret tildeling af nitrogen-gødning. Noget af det, vi lærte af det såkaldte ’LearN-projekt’ (hvori 15 landmænd udførte stribeforsøg med forskellige niveauer af N-gødning) var, at det var vigtigst at justere den gennemsnitlige N-tilførsel for hele marken, før man varierer fordelingen af kvælstof hen over den enkelte mark.

Demonstrationsgårde

AHDB har på det seneste startet demonstrationsgårde baseret på ideen om, at landmændene bedst kan hjælpe hinanden. Oprindeligt stammer ideen fra New Zealand. Landmænd, som har søgt om at blive demonstrationsgårde, har gennem de sidste tre år deltaget i møder om forskellige emner arrangeret af regionale tekniske eksperter. Hele ideen er en landmandsorienteret proces snarere end den konventionelle tankegang om, at landmanden får sin viden fra forskning. Dette har resulteret i meget samarbejde mellem landmænd samt innovative ideer – den eneste ulempe er, at der ikke er meget efterrationalisering fra agronomer eller forskere omkring de nye budskaber.

AHDB: AHDBs arbejde er finansieret af Britiske landmænd, avlere og andre i forsyningskæden gennem afgifter og således ikke af regeringen. De økonomiske midler hentes fra hver enkelt råvaresektor og bliver øremærket for at sikre, at de kun bliver brugt til fordel for den pågældende sektor.

Innovate UK: Storbritanniens innovationsagentur, en udøvende ikke-ministeriel offentlig instans sponsoreret af Ministeriet for Handel, Energi og Industriel Strategi. Projekter finansieres typisk med op til 50 % af Innovate.

Læs mere…