Aarhus Universitet arbejder bl.a. med Big data og Internet-of-Things

 Aarhus Universitet har mange aktiviteter i Future Cropping. Nye  teknologier vil kunne gøre en drastisk forskel for landmænd, men også spillerne omkring landbruget.

Aarhus Universitet deltager i syv af partnerskabets ni arbejdspakker.

Fokusområder

I arbejdspakke 1 arbejder ingeniører og dataloger fra Aarhus Universitet med at skabe en dataplatform, som kan trække data fra forskellige kilder og omsætte dem til services og beslutningsstøtte for landmændene.

Aarhus Universitet udvikler og beskriver nye teststandarder til en testplatform til certificering af præcisionsteknologi til markbruget. Det indgår i arbejdspakke 3.

Forskere fra universitetet bidrager i arbejdspakke 4 med viden om jordens egenskaber, jordfugtighed og mål for hvornår jorden er tjenlig til såning. En viden, som skal bruges til at foreslå landmanden det bedste tidspunkt for jordbearbejdning.

I arbejdspakke 5 er der fokus på intelligent og bæredygtig gødskning. Forskerne undersøger blandt andet, hvordan kvælstof påvirker udbytte og kvalitet og på at forudsige udbyttet tidligt i sæsonen ved at måle med en sensor monteret på en drone.

I arbejdspakke 7 bruger forskerne droner til at monitere for ukrudt i afgrøderne, og i arbejdspakke 8 arbejdes der med at udvikle et værktøj, som landmanden kan bruge til at planlægge høsten, så han samlet set får høstet med den bedste kvalitet og det højeste udbytte.

I arbejdspakke 9 arbejdes der med differentieret kvælstofregulering og drænfilterteknologi.

 Vision for deltagelse i Future Cropping

– Jeg er overbevist om, at Big data og Internet-of-Things vil komme til at betyde en dramatisk forskel for landbruget. Lige nu investeres der massivt inden for området i hele verden, fortæller institutleder Thomas Skjødeberg Toftegaard, Aarhus Universitet, som er leder af arbejdspakke 1.

En af de store aktiviteter i Future Cropping er at etablere og udvikle en data-platform, som skal gøre det muligt automatisk at trække data fra en række forskellige kilder, for eksempel om jordtyper, typografi og klima. Dertil kommer alle de data, som man i Future Cropping arbejder på at opsamle fra de operationer, der sker i marken året rundt. Disse data skal danne grundlag for udvikling af intelligente, effektive og bæredygtige løsninger.

– Landmanden vil få nye værktøjer, som vi regner med vil gøre ham i stand til at dyrke betydeligt mere end i dag, men vi vil også komme til at opleve helt nye spillere på markedet. De virksomheder, som kan levere de bedste services baseret på disse teknologier, vil blive store. En simpel service kan for eksempel være en app, som viser en rute, der minimerer brændstofforbruget.

Kort om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er landets næststørste universitet med ca. 45.000 studerende inkl. ph.d.-studerende samt studerende på efter- og videreuddannelser og 8.000 årsværk.

Projektdeltagerne fra Aarhus Universitet kommer fra Institut fra Agroøkologi, Institut for Datalogi og Institut for Ingeniørvidenskab. 

Projektdeltagere:

Institutleder og Professor Thomas Skjødeberg Toftegaard

Assistant Professor Michael Nørremark

Associate Professor Rune H. Jacobsen

Associate Professor Ira Assent

Ph.d.-studerende Søren Kirkegaard Nielsen

Senior Researcher Mathieu Lamandé

Ph.d.-studerende Peter Bilson Obour

Senior Researcher Lars Juhl Munkholm

Lektor René Gislum

Postdoc Maria Knadel

Seniorforsker Rasmus Nyholm Jørgensen

Seniorforsker Claus Aage Grøn Sørensen

Senior researcher Dionysis Bochtis

Lektor Johannes Ravn Jørgensen

Seniorforsker Charlotte Kjærgaard

Lektor Bo Vangsø Iversen

Ph.d-studerende Iohannis Varvaris