Agro Intelligence får maskiner til at opsamle data fra marken

Agro Intelligence udvikler avancerede løsninger til landbrugsmaskiner, herunder præcisionsjordbrug. Den grundlæggende tanke er, at maskinerne skal opsamle og udnytte data.

Ole Green og hans hold deltager i flere af arbejdspakkerne. Ole Green og hans hold deltager i flere af arbejdspakkerne.
Derfor er vi med i Future Cropping

Aktiviteterne i Future Cropping passer med vores forretningsidé. Projektet giver os mulighed for at være i front med udviklingsarbejdet, og det giver nye ideer til konkrete produkter, vi kan udvikle og sælge til vores kunder. Vores forretningside er, at landmanden kan bruge data til at optimere sin produktion til gavn for både hans økonomi og miljøet. Den grundlæggende ide er at maskiner, som kører i marken opsamler og udnytter data, kan medvirke til at optimere planteproduktionen og gavne miljøet på samme tid.

Agro Intelligence deltager i arbejdspakke 1, 3, 4, 5, 7, 8.

Fokusområder

Firmaet deltager i flere af projektets arbejdspakker og arbejder blandt andet med:
• En plov, som kan dybdestyres ud fra data om jordtype, mængden af afgrøderester mv.
• En plov som kan sektionsstyres, så typiske ukrudtsproblemer i foragerne på grund af dårlig sammen-pløjning, minimeres
• Et kort som viser, hvor komprimeret jorden er. Datainput fremkommer blandt ud fra registrering af den trækkraft, det kræver at trække ploven gennem jorden.
• En fræser som ud fra data om jordtype mv. behandler jorden, så den hverken bliver pulveriseret eller for klumpet
• En såmaskine med dybdestyring. Input er blandt andet topografi og jordbund
• En bomgødningsspreder som kan tildele gødningen mere præcist end en centrifugalspreder
• Kortlægning af ukrudt ud fra kameraer monteret på redskaber, som alligevel kører i marken
• Metode til høst af afgrøder i optimal rækkefølge og optimal kvalitet
• Optimering af mulighederne for at udveksle data mellem maskinerne og ”skyen”.

Vision for deltagelse i Future Cropping

Udviklingsarbejdet og samarbejdet med de andre partnere afføder løbende nye ideer, som vi kan omsætte til produkter. Vores vision er, at projektet afføder yderligere 50 procent nye ideer end allerede beskrevne ideer, vi kan arbejde videre med og kommercialisere.

Kort om Agro Intelligence

Agro Intelligence udvikler avancerede løsninger til landbrugsmaskiner, herunder præcisionsjordbrug. Virksomheden blev stiftet i 2015 med 7 medarbejdere på kontorer i Agro Food Park i Skejby. På virksomheden er der nu 16 medarbejdere, og Ole Green forventer en vækst på yderligere 30 % i medarbejderstaben i 2016.

Projektdeltagere

Fra Agro Intelligence deltager
• Direktør Ole Green
• Ph.d studerende Søren Kirkegaard Nielsen
• COO Alea Louise Scovill
• Research manager Gareth Edwards