Yara vil sprede gødningen mere intelligent

Yara-sensoren skal sikre, at hver ’plet’ bliver tildelt den optimale mængde kvælstof. Målsætningen er, at det med algoritmen i sensoren er muligt at tildele kvælstof på afgrødens N-optimum i alle dele af marken, uden at kvælstofudvaskningen stiger markant.

IMG_5506 Projektchef Mogens Nielsen og chefagronom Jesper Juul Ulnitz på Yara Danmarks hovedkontor i Fredericia.

Se videoen: Yara’s visioner for Future Cropping

Derfor er vi med i Future Cropping

Som en af verdens største producenter af handelsgødning har Yara en global strategi om at levere bæredygtige løsninger i form af blandt andet effektive gødninger og hjælpeværktøjer til intelligent tildeling af kvælstof. Det var derfor helt oplagt for Yara at gå ind Future Cropping, som arbejder for at udvikle og implementere de nyeste præcisionsteknologier og ICT-metoder til at optimere dyrkningssystemet uden samtidig at øge miljøbelastningen, siger projektchef Mogens Nielsen fra Yara.

Yara deltager i arbejdspakke 5.

Fokusområde

Yara-N-sensor er udviklet til gradueret gødningstildeling og er implementeret i flere af vores nabolande. Konceptet med sensortildeling er udviklet ud fra målsætningen om, at gødningen skal bruges mere intelligent. Yara-N-sensoren er monteret på traktorens tag og måler på afgrøden i en vifte skråt ud til siden, hvorefter gødningsmængden gradueres efter afgrødens biomasse og kvælstofoptag. Sensoren skal således sikre, at hver ’plet’ bliver tildelt den optimale mængde kvælstof. Målsætningen er, at det med algoritmen i Yara N-sensor er muligt, at tildele kvælstof på afgrødens N-optimum og samtidig dokumentere at kvælstofudvaskningen ikke stiger markant. Denne kombination er mulig at belyse via Future Cropping partnerskabet, siger chefagronom Jesper Ulnitz.

Der er udviklet og testet algoritmer (beregningsprogrammer) til en række afgrøder bl.a. hvede, byg, raps og majs. Disse algoritmer er udviklet hos Yaras forskningscenter i Tyskland. Yara-N-sensorer vil blandt andet blive brugt til at måle biomasse på de to demo-marker samt til måling i en række N-respons forsøg, som indgår i Future Cropping.

Vision for deltagelse i Future Cropping

De vigtigste forventninger, som Yara har til Future Cropping projektet er, at vi i fælleskab i partnerskabet vil kunne nå længere end hver for sig. Kombinationen af flere metoder, som kan integreres i markbruget for at øge udbytterne og samtidig minimere miljøbelastningen, passer godt ind i Yara strategi om bæredygtige løsninger.

Kort om Yara

Yara-koncernen, som har hovedsæde i Oslo, har mere end 12.000 ansatte og sælger 35 millioner tons gødning og andre produkter til landmænd og kunder i 150 lande. Den årlige omsætning er på 15 milliarder USD.

Projektdeltagere

  • Projektchef Mogens Nielsen, Yara Danmark
  • Chefagronom Jesper Juul Ulnitz, Yara Danmark
  • Kommerciel agronom Kristian Nielsen
  • Kommerciel agronom Steen Aarup
  • Salgsrådgiver Anders Christiansen
  • Leder af præcisions dyrkning – Region Norden Knud Nissen, Yara Sverige
  • Leder af forskning for Tildelings-modeller og værktøjer Jörg Jasper, Yara R&D-Hanninghof