Digitale teknologier til fremtidens planteproduktion

Mandag den 2. marts 2020, kl. 9:30-16:00
Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund

Hør om den nyeste udvikling, anvendelse samt fremtidsperspektiverne i digitale teknologier i planteproduktion.

Digitale teknologier er et vigtigt element i et konkurrencedygtigt og klimabevidst dansk landbrugs- og fødevareerhverv. På konferencen præsenteres de nyeste resultater, løsninger og digitale teknologier, der er med til at skabe fremtidens landbrug.

Du får overblik over, hvordan brug af digitale teknologier i planteproduktion kan optimere produktionen, og samtidig have positive miljømæssige effekter. De digitale fremtidsperspektiver belyses blandt andre af landmænd, forskere og landbrugsindustrien.

Programmet rummer en række spændende indlæg, f.eks.

  • Hvor er den digitale maskinbranche på vej hen?
  • Fremtidsperspektiver for en dansk klima- og miljøvenlig planteproduktion.
  • Kvælstofgødskning uden miljøproblemer.
  • Debat under temaet ”license to produce” med Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Tænketanken Frej, Thor Gunnar Kofoed, viceformand for Landbrug & Fødevarer, Nicolai Hansen, rådgiver, bestyrelsesmedlem og formand for Landbrug & Fødevarers Forsknings- og Uddannelsesudvalg.

Der vil desuden være postersessioner og netværksmuligheder.
Det er muligt at medbringe en poster.

Priser
Alle priser er pr. person ekskl. moms.
Elever fra landbrugsskoler og andre studerende får studierabat og kan deltage i kongressen til nedsat pris.

  • Deltagerpris 325 kr.
  • Studerende 170 kr.
Program

 

Tilmeld dig her!

 

Partnerskab

 

Future Cropping er et partnerskab mellem universiteter, maskinfabrikanter og rådgivningsvirksomheder, som de kommende fem år vil udvikle præcisionsjordbruget mod højere udbytter og et bedre miljø.

VI HAR FOKUS PÅ KONKRETE LØSNINGER OG NYE TEKNOLOGIER TIL MARKEDET. TIL GAVN FOR LANDMANDEN OG TIL FREMME AF VÆKST OG EKSPORT AF DANSK AGRO- OG MILJØTEKNOLOGI.